Why Do We Want To Help Payday loans 100 up to
P?ytki zamiast cegie?

Na ?cianie mo?emy sobie zrobi? ceglan? faktur?, w tym celu nie trzeba od razu si?ga? po ceg?y, wystarcz? p?ytki. Cho? jak wiadomo tak? ?cian? nieotynkowan? najlepiej wybudowa? podczas stawiania domu. Ale obecne p?ytki imituj? ?cian? w du?ym stopniu. P?ytki mog? by? odporne na brud I rysy wykonane z klinkieru. Ich wymiary nie r?ni? si? od tradycyjnych cegie?, oczywi?cie poza ich grubo?ci?. Mo?na tez je przyklei? niemal do ka?dej ?ciany, dzi?ki czemu zajmuj? mniej miejsca w pomieszczeniu. Cz?sto znajdziemy te? p?ytki po?wkowe i naro?ne. Dzi?ki nim ?ciana wykonana przy u?yciu takich p?ytek niczym nie b?dzie odbiega?a od tradycyjnie wymurowanej ?cianie. P?ytki takie przyklejamy do pod?o?a zapraw? klejow? o ma?ym lub wr?cz zerowym sp?ywie. W przypadku klinkieru najlepiej u?y? gotowych mieszanek przeznaczonych do tego materia?u. Je?li natomiast, je?li sami wykonujemy zapraw? klejowa to powinna ona by? przygotowana na bazie czystego cementu bez dodatku wapna. Materia? taki nak?adamy z?bata paca na ?cian? i dok?adnie dociskamy. Klej, ktry dostanie si? nam mi?dzy p?ytki od razu usuwamy nie czekaj?c na jego zaschni?cie. Oczywi?cie miejsce to uzupe?niamy materia?em do spoinowania.